ON-IT-projektin tavoitteena on kehittää matkailualan korkeakouluopiskelijoiden etäharjoittelun suunnittelua, toteutusta ja seurantaa tuottamalla aiheeseen liittyvää ohjeistusta ja käytännön työkaluja. Kehitystyössä ovat aktiivisesti mukana kaikki etäharjoitteluun osallistuvat toimijat, joille ON-IT-projekti tarjoaa tarvittavat tiedot ja taidot työelämän digitaalisen muutoksen aiheuttamiin haasteisiin vastaamiseksi.