ON-IT -ohjeiden tavoitteena on määritellä laatukriteerit, prosessit ja säännöt korkeakouluopiskelijoiden sujuvan ja mielekkään etäharjoittelun toteuttamiseksi. 

Yhdistämällä olemassa olevaa tietoa ja kokemuskartoituksesta saatua dataa pyritään parantamaan korkeakouluopiskelijoiden harjoittelukokemusta sisällyttämällä siihen etäharjoitteluun liittyviä käytäntöjä siten, että opiskelijalle varmistetaan merkityksellinen työelämän oppimiskokemus.

Ohjeissa huomioidaan koko harjoittelujärjestelmä, mukaan lukien pedagogiset elementit, käytännön asiat sekä hallinnolliset asiat, kuten ohjaajan roolit, vakuutukset jne.

Ohjeita pilotoidaan etäharjoitteluissa, jotka aktivoidaan ja analysoidaan projektin aikana mahdollisten kriittisten pisteiden ja tärkeimpien oppimistarpeiden tunnistamiseksi.