ON-IT -projektin tavoitteena on kehittää multimediaoppimateriaaleja helpottamaan toimivien etäharjoitteluiden toteuttamista. Oppimateriaalit suunnitellaan ON-IT -ohjeiden testausvaiheessa tunnistettujen tärkeimpien oppimistarpeiden perusteella.

Tarjolla on kahdenlaisia ​​materiaaleja:

 • Koulutusmateriaalia, ohjeita ja työkaluja pääasiassa korkeakoulujen hallintohenkilöstölle, opettajille ja harjoitteluohjaajille sekä työpaikkaohjaajille;
 • Oppimateriaalia harjoittelijoille vahvistamaan:  
  • digitaalisia taitoja – työmarkkinoiden digitaalisen muutoksen kohtaaminen;
  • etätyöskentelyssä tarvittavia taitoja – esim. itseohjautuvuus, online-viestintä, ongelmanratkaisukyky jne.;
  • etätyöskentelyn nykytilan ja trendien tuntemusta;
  • matkailu- ja palvelualalla olevien etätyömahdollisuuksien tuntemusta (ominaisuudet ja trendit);
  • muita aiheeseen liittyviä osa-alueita, jotka on tunnistettu testausvaiheessa.