ON-IT-konsortioon kuuluu neljä julkista korkeakoulua, yksi kauppakorkeakoulu ja kaksi kansainvälistä verkostoa. Lyhyellä aikavälillä konsortio pyrkii tarjoamaan hyödyllisiä työkaluja etäharjoittelun toteuttamiseksi havaittujen tarpeiden perusteella. Pitkällä aikavälillä sen tavoitteena on parantaa koulutustarjonnan laatua ja parantaa opiskelijoiden työllisyyttä. Kaikki partnerit tuovat konsortioon omaa erityisosaamistaan.