Cilj ON-IT projekta je razviti smjernice za usmjeravanje te praktične alate za osmišljavanje i provedbu kvalitetne online stručne prakse u turističkom sektoru na razini visokog obrazovanja. Aktivnim uključivanjem svih aktera uključenih u stažiranje, projekt ON-IT usmjeren je na pripremu studenata s potrebnim znanjima i vještinama kako bi se suočili s izazovima digitalne transformacije na tržištu rada.