ON-IT Logo_300x203px

Cilj ON-IT projekta je razviti smjernice za usmjeravanje te praktične alate za osmišljavanje i provedbu kvalitetne online stručne prakse u turističkom sektoru na razini visokog obrazovanja. Uvažavajući goruće izazove koje postavlja digitalizacija tržišta rada, fokus projekta je na pružanju savjeta o administrativnim postupcima, prilagođenim resursima za učenje i razvoju osnovnih vještina kako bi se zadovoljile potrebe svih aktera uključenih u online iskustvo stručne prakse – studenata, sveučilišnog administrativnog osoblja, sveučilišnih mentora i mentora poduzeća.

Tijekom pandemije COVID-19, napori tradicionalnih, F2F-baziranih sveučilišta diljem EU-a da organiziraju ponudu kvalitetnog online učenja u vrlo kratkom vremenskom roku bili su izvanredni, u smislu ulaganja u infrastrukturu, obuke nastavnika, prilagodbe kolegija, kao i revizije administrativnih procedura.

Međutim, učenje temeljeno na radu – kao što su stručna praksa i pripravništvo – ostalo je jedna od najkritičnijih točaka, unatoč tome što su temeljni dijelovi studentskog puta prema profesionalizaciji.

Dok je većina tvrtki nastavila svoju aktivnost radom na daljinu ili primjenom mješovitih aranžmana (npr. naizmjenični dani rada u uredu s radom na daljinu), mnoga su se sveučilišta borila s postavljanjem online postupaka stručne prakse, podučavanja, usmjeravanja, pa čak i smještaja za svoje studente.

Rad na daljinu, zajedno s nekoliko drugih oblika agilnog rada, vjerojatno će postati norma čak i u razdoblju nakon pandemije kao i za mnoge druge poslove. Međutim, to zahtijeva specifične infrastrukture i procedure, kao i različite kompetencije u odnosu na one za rad na licu mjesta.

Većina sveučilišta nema referentne smjernice i alate za dizajniranje, upravljanje i evaluaciju online iskustava učenja temeljenog na radu. U isto vrijeme, mnoge tvrtke otvorene su za prijem pripravnika na daljinu, ali i na teškoće u upravljanju njima jer rad na daljinu zahtijeva snažne samoorganizacijske vještine.

Stoga, kako bi povećali zapošljivost svojih studenata, sveučilišta i institucije za obrazovanje i osposobljavanje općenito moraju prihvatiti digitalnu transformaciju i u svoju ponudu integrirati razvoj kompetencija za agilni rad i rad na daljinu.

Podizanje svijesti o budućnosti rada bit će ključna zadaća za institucije u obrazovnom sektoru, uključujući razvoj sposobnosti učenika da predviđaju, upravljaju i nose se s radnim scenarijima koji se stalno mijenjaju.

Cilj ON-IT projekta je razviti referentne smjernice, postupke, alate i resurse za dizajniranje, provedbu i evaluaciju stručne prakse na daljinu u visokom obrazovanju.

Polazeći od mapiranja iskustava institucija EU-a i pregleda trenutnih smjernica za kvalitetnu stručnu praksu, projektni konzorcij radi na dizajniranju i testiranju modela učenja na daljinu temeljenog na radu kako bi se osigurali:

 1. Savjeti o administrativnim postupcima, posebno za one institucije koje su organizirale samo ili uglavnom F2F stručnu praksu.
 2. Relevantni materijali za učenje za sve uključene ciljane skupine – studente, sveučilišne nastavnike/tutore, administrativno/upravljačko osoblje, tutore u tvrtkama.
 3. Učinkovit razvoj vještina za rad na daljinu, kako bi se povećala zapošljivost i profesionalne prilike studenata na tržištu rada oblikovan digitalnom transformacijom.

Kako bi pružio smjernice za uspješna online iskustva učenja temeljena na radu, projekt ON-IT će razviti:

 • Mapu postojeće prakse o tome kako su visokoobrazovne institucije reagirale na potrebu provedbe odredbi o stručnoj praksi i pripravništvu na daljinu;
 • Dokument sa smjernicama, kao podloga za učinkovitu organizaciju online stručne prakse i pripravništva;
 • Stvarne studije slučaja stručne prakse za testiranje smjernica i utvrđivanje relevantnih potreba za učenjem;
 • Resurse i prilike za učenje (webinari, kratki tečajevi) za sve involvirane ciljane skupine.

U konačnici, projekt ON-IT će:

 • Unaprijediti ponudu učenja temeljenog na radu visokoobrazovnih institucija;
 • Osposobiti studente visokog obrazovanja vještinama potrebnim za rad, posebno onima koje se odnose na rad na daljinu;
 • Povećati integraciju između akademskih tijela i službi za podršku;
 • Povećati kapacitet za integraciju tržišta rada u akademske nastavne planove i programe;
 • Unaprijediti i uskladiti europske politike u području visokog obrazovanja.

Kao pilot akcija za testiranje ON-IT smjernica i alata u stvarnim okruženjima, projekt se fokusira na područje turizma, s obzirom na to da turizam predstavlja značajan udio u nacionalnom BDP-u u zemljama konzorcija te je jedan od sektora koji je najviše pogođen pandemijom.

Poslovi diplomiranih studenata u turizmu uglavnom se nude u područjima koja su bila pod jakim utjecajem digitalne transformacije, poput upravljanja mjestima i destinacijama, marketinga, dizajna putovanja ili upravljanje prihodima. Iz tog razloga i zbog činjenice da će sektor turizma najvjerojatnije biti redizajniran digitalnim tehnologijama u nadolazećim godinama, ključno je osigurati da studenti i diplomanti iz područja turizma imaju pristup dosljednim iskustvima učenja temeljenim na radu.

U svakom slučaju, cilj projekta ON-IT je osigurati rezultate koji se lako mogu primijeniti na bilo koje drugo područje.