Cilj ON-IT smjernica je definirati kriterije kvalitete, procese i pravila za implementaciju učinkovitih modela učenja na daljinu u visokom obrazovanju.

Kombinacijom postojećih resursa (uredsko istraživanje) i podataka dobivenih mapiranjem iskustava (terensko istraživanje), nastojat će se poboljšati kurikulum stručne prakse kako bi se mogao implementirati u online stručnu praksu, u svakom slučaju osiguravajući značajno iskustvo učenja temeljeno na radu.

Smjernice će obuhvatiti cijeli sustav stručne prakse, uključujući pedagoške elemente te praktična i administrativna pitanja (kao što su npr. uloge mentora, osiguranje itd.).

Testiranje Smjernica obavit će se kroz stvarnu provedbu stručne prakse i pripravništva koji će se aktivirati i analizirati tijekom životnog vijeka projekta, kako bi se identificirale potencijalne kritične točke i glavne potrebe za učenjem.