Cilj projekta ON-IT očituje se u razvoju multimedijskih resursa za učenje kako bi se olakšala implementacija učinkovitih iskustava stručne prakse na daljinu. Resursi za učenje bit će dizajnirani na temelju glavnih potreba za učenjem identificiranih tijekom faze testiranja ON-IT smjernica.

Bit će osigurane dvije vrste materijala:

 • Sredstva za obuku o postupcima i alatima, uglavnom namijenjena administrativnom osoblju, sveučilišnim mentorima i mentorima u organizaciji domaćinu;
 • Resursi za učenje za studente na stručnoj praksi kako bi ojačali svoje:
  • digitalne kompetencije – za suočavanje s digitalnom transformacijom tržišta rada;
  • transverzalne kompetencije specifične za online rad – npr. samoorganizacija, online komunikacija, rješavanje problema itd.;
  • znanje o stanju i trendovima u online radu;
  • znanje o online profesionalnim pozicijama dostupnih u sektoru turizma i usluga (karakteristike i trendovi);
  • daljnje relevantne kompetencije i/ili znanja utvrđena tijekom faze testiranja.